The willage walk was very well received by our guests

26. sep, 2014

The willage walk that was introduced i 2014 was  very well received by out guests. 

The combined village walk and visit in the church will be our prime produkt on a permanent basis in 2015.  It will still be possibl to join th guided tout at the church. The price will however be the same.  

The vilage walk & stave church tour starts at the visitor center by the fjord. 

Bygdevandringa vart ein suksess

26. sep, 2014

Forsøket i 2014 med kombinert bygdevandring og omvising i kyrkja  vart svært godt motteke av gjestene våre. Tilbodet vert vidareført i 2015. oppmøteplass og utgangspunkt for turen vil vera ved servicebygget Gjestestova i sentrum av Undredal. 

Prisen er den same om du tek med deg heile turen eller om du sluttar deg til gruppa ved kyrkja. 

Samarbeid om formidling av ein kulturskatt

17. mar, 2014

Undredal Bygdeutvikling AS er eit ideelt utviklingsselskap somm er eigd av bygdefolket i Undredal.  Selskapet har avtale med Aurland Kyrkjestyre om retten til å drive guiding i kyrkja. 

Kyrkja er i aktiv og regelmessig bruk som soknekyrkje for Undredal. Difor lyt guidinga vike til fordel for kyrkjelege aktivitetar. 

The company managing the guided activities in Undredal Stave Church is owned by the villagers of Undredal. The company has a contract with the Aurland Church Board allowing the unique right to run the guided experience. 

It is important to be aware of that the church is in regular use for the congregation of Undredal. Therefore sometimes the guided tours has to be cancelled due to church aktivities. 

Nyeste kommentarer

02.08 | 13:50

Hei.
Er Stavkyrkja åpa i morgon ?
E det muleg å få omvisning ?

13.01 | 09:18

Me reknar med at smittevernregimet vil tillate omvising i kyrkja i 2022.

13.01 | 09:12

Me reknar med at smittevernregimet vil tillate omvisning i kyrkja i 2022.

13.01 | 09:09

Me reknar med at smittevernregimet vil tillate omvisning i kyrkja i 2022.

Del denne siden