26. sep, 2014

Bygdevandringa vart ein suksess

Forsøket i 2014 med kombinert bygdevandring og omvising i kyrkja  vart svært godt motteke av gjestene våre. Tilbodet vert vidareført i 2015. oppmøteplass og utgangspunkt for turen vil vera ved servicebygget Gjestestova i sentrum av Undredal. 

Prisen er den same om du tek med deg heile turen eller om du sluttar deg til gruppa ved kyrkja.